ผลงานดีเด่น

🕋โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ National Academic Test Program “สวช.”

📣📣 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 📣📣🕋โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ National Academic Test Program “สวช.” 💁‍♂️เด็กชายเสฏฐพล อินทะไชย์ -คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย-รางวัลยอดอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย 💁‍♀️เด็กหญิงกุลภัสสณญาณี ถาวรจิตร -คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย-รางวัลยอดอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย 💁เด็กชายชนาธิป เดชอินทรนารักษ์ -คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นประถมศึกษาตอนต้น–คะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นประถมศึกษาตอนต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น