ผลงานดีเด่น

ได้รับรางวัลที่ 1​ ระดับประเทศ​ รายวิชา #คณิตศาสตร์​ และ #วิทยาศาสตร์ ในการสอบแข่งขันวัดความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่​ 33​

เด็กชายณฐกร​ จุลอักษร
ได้รับรางวัลที่ 1​ ระดับประเทศ​ รายวิชา #คณิตศาสตร์​ และ #วิทยาศาสตร์ ในการสอบแข่งขันวัดความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่​ 33​ ประจำปีการศึกษา 2563 บริษัทเสริมปัญญา