ผลงานดีเด่น

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

1. เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล
2. เด็กหญิงอภิชญา สัตบุตร
3. เด็กหญิงศุรดา ศรีสารคาม
4. เด็กชายปยุต ศรีสารคาม
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รับรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา