ผลงานดีเด่น

เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ จองกัลยา (April) นักเรียนชั้นป.1/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่​1🥇(🏆 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀)

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี​กับ​ เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ จองกัลยา (April) นักเรียนชั้นป.1/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่​1🥇(🏆 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀) ในการแข่งขัน 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐁𝐀𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟐ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขัน​รอบที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ โดยน้องแข่งกับพี่ๆคนไทยและเวียดนาม รอบนี้แข่งออนไลน์สด ผ่านโปรแกรมzoom เพื่อคุยและตอบคำถามสดๆกับ teacher native #ในรอบที่ 2 มีเด็กอายุ 6-10 ปี เข้ารอบ 18 คน (เด็กไทย4คน เด็กเวียดนาม14คน) ในรุ่นช่วงอายุ 6-10 ปี🎉