เข้าร่วมในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุ 12 ปี

เด็กหญิงอรกัญญา ตันศิริ เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุ 12 ปี ได้รับ#รางวัลชนะเลิศ รอบภาค เพื่อเข้าชิงต่อในรอบประเทศ