ผลงานดีเด่น

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ​ (ศูนย์​ERIC) ประจำปีการศึกษา 2562

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ​ (ศูนย์​ERIC) ประจำปีการศึกษา 2562