ผลงานดีเด่น

ผลคะแนนการทดสอบความรู้ระดับชาติ O -NET ของโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ที่พิชิตคะแนนเต็ม 💯

ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนป.6 รุ่น 24ทุกคน กับผลคะแนนการทดสอบความรู้ระดับชาติ O -NET ของโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ที่พิชิตคะแนนเต็ม 💯
🌟🥳🥳🥇🏅🏅🏅🏅🏅🏅🌟🏅🌟👉 คณิตศาสตร์ & ภาษาอังกฤษได้ 💯 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET ปีนี้
🏅น้องริว 👏👏เด็กชายญาณาธิป สามี
🏅น้องชิน 👏👏เด็กชายวิศรุต อุตศรี
🏅น้องเอ็มมี่ 👏👏เด็กหญิงกมลชนก แสนคำภา