ผลงานดีเด่น

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

#เด็กชายศิรวุฒ กระบวนศรี
#เด็กชายสิรวิชญ์ ลัญจกรสิริพันธ์ุ
ในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
ขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กๆเราต่อไป