ผลงานดีเด่น

การแข่งขันจินตคณิตนานาชาติครั้งที่ 19 (19th Pama Global Abacus & Mental Arithmetic Association)

#น้องต้นข้าว ด.ญ.ธารธาราร์ มะฮาด
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
#น้องขวัญเอย ค.ญ.ขวัญเอย ทวีศรี
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันจินตคณิตนานาชาติครั้งที่ 19 (19th Pama Global Abacus & Mental Arithmetic Association)