ผลงานดีเด่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลที่โรงเรียนวาปีปทุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลที่โรงเรียนวาปีปทุม
นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ
1.ด.ช.ปยุต​ ศรีสารคาม​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ ระดับชั้นป.4​
2.ด.ช.กันระพีร์​ คำอาจ​ ได้รับรางวัลชมเชย​ ระดับชั้นป.3
3.ด.ญ.อภิชญา​ สัตบุตร​ ได้รับรางวัลชมเชย​ ระดับชั้นป.3
4.ด.ช.พงศกร​ ทับศรี​ ได้รับรางวัลชมเชย​ ระดับชั้นป.5
5.ด.ญ.ศรุดา​ ศรีสารคาม​ ได้รับรางวัลชมเชย​ ระดับชั้นป.6
6.ด.ญ.รินทรกานต์​ วงชา​รี​ ได้รับรางวัลชมเชย​ ระดับชั้นป.6