ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

“ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม –

Read More
ผลงานดีเด่น

แทนประเทศไทยกับการแข่งขันในระดับนานาชาติรางวัลเหรียญทอง :คณิตคิดเร็วรุ่น อายุไม่เกิน 6 ขวบในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์

เด็กชาย ปภาณ มะฮาด (

Read More
ผลงานดีเด่น

ขอนแก่น อีสาน เทควันโด พรีเมียร์ลีก ประจำปี พ.ศ 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read More
กิจกรรมและอัลบั้มภาพผลงานดีเด่น

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎา

Read More
ผลงานดีเด่น

ชื่นชมยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

Read More