กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

🧑‍💻วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ นำโดย บาทหลวงเสกสรร สมศรี จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ บาดหลวงฟาเบียนบัวทอง บุญทอด บาดหลวงอุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ดร.ธนกิจ ไชยมาดี อ.ไชยา เจริญสังห์ ได้แบ่งปันรูปแบบและแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึง การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามในรูปแบบ 3P2A เพื่อออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น