กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ การอบรมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน โดย ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

📶วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ นำโดย บาทหลวงเสกสรร สมศรี จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ การอบรมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน โดย ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง วิทยากรผู้ชำนาญการจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ได้ให้แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อนำไปปรับ พัฒนาหลักสูตรให้พร้อมใช้ในปีการศึกษาหน้า และขอขอบคุณผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงานประจำโรงเรียน ที่มีส่วนช่วยให้การอบรมในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมีบรรยากาศการอบรมที่มีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น