กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวังโควิด 19 ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน และเสริมเสร้างทัศนคติอันดีให้นักเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีมิสซาขอบพระคุณ พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ และมอบของที่ระลึก ขอบพระคุณผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น