กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

พิธีทบทวนปฎิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีทบทวนปฎิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และบําเพ็ญประโยชน์ที่แก่งเลิงจาน