กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

ค่ายคิดส์ แคมป์(kids camp)

วันพุธที่ 2-4 มีนาคม 2565 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมค่ายคิดส์ แคมป์(kids camp) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักภาพผู้เรียน โดยบูรณาการจากกิจกรรมประจำวัน ของฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน 1.ฐานดนตรีพาเพลิน 2.ฐานศิลปะแสนสนุก 3.ฐานเกมการศึกษา 4.ฐานหนูน้อยผจญภัย 5.ฐานวิทย์คิดสนุก โดยมี บาทหลวงเสกสรร สมศรี เป็นประธานในพิธี และซิสเตอร์ผอ.ละออ ปั้นทอง มาร่วมเป็นเกียรติในงานขอบพระคุณผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น