ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015817
Page Views 2045535
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ สุปัญบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพุทธิญา พิลาแดง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูในโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญใจ ทารา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครูในโรงเรียน