กิจกรรมและอัลบั้มภาพข่าวประชาสัมพันธ์

วจนพิธีกรรมเสกเสาเอกอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09.น วจนพิธีกรรมเสกเสาเอกอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโรงเรียน โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย -บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้จัดการ -ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการ -ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะอธิการ -ตัวแทนคณะครู ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา -ตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น