ผลงานดีเด่น

“ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ผู้บริหารตัวแทนครูโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เข้าร่วมงาน และรับเกียรติบัตร “ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ (เครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรมได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ วันที่ 31 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
#ศูนย์คุณธรรมmoral center thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น