ผลงานดีเด่น

การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ บริษัทเซ็นเตอร์วัน (Center One Education)

#เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล
#ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับจังหวัด การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ บริษัทเซ็นเตอร์วัน (Center One Education)