ผลงานดีเด่น

การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ SPK MATHS TEST 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารคามพิทยาคม

#น้องกาย เด็กชายปยุต ศรีสารคาม นักเรียนชั้น ป.4/1
#เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญเกิด นักเรียนชั้น ป.4 (รางวัลชมเชย ป.3-4)
#เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล นักเรียนชั้น ป.3 (รางวัลชมเชย ป.3-4)
———————————-
#น้องมาย เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม นักเรียนชั้น ป.6/1
(รางวัลชมเชย ป.5-6)
ร่วมพิธีรับรางวัลการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ SPK MATHS TEST 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารคามพิทยาคม