ผลงานดีเด่น

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 8

1.เด็กชายปยุต ศรีสารคาม
2.เด็กชายศิรวุฒ กระบวนศรี
3.เด็กชายกันต์ระพี คำอาจ
4.เด็กหญิงพิมลพรรณ สุริยะ
5.เด็กชายณฐกร จุลอักษร