ผลงานดีเด่น

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TMC-Thailand Mathematics ConTest) จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย

#เด็กชายณฐกร​ จุลอักษร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (SILVER AWARD)
และ
#เด็กชายกันต์ระพี คำอาจ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง (BRONZE AWARD)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TMC-Thailand Mathematics ConTest) จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย