กิจกรรมและอัลบั้มภาพผลงานดีเด่น

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น