ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสรรค์
งานฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 807) 23 ส.ค. 59
VDO งานฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 943) 10 ก.ย. 58
งานฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1142) 26 ส.ค. 58
พิธีต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์ล ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม (อ่าน 1227) 12 ธ.ค. 57
VDO ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 (อ่าน 1056) 28 ส.ค. 57
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557 (อ่าน 1634) 26 ส.ค. 57
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2556 จังหวัดมหาสารคาม (อ่าน 1233) 03 ก.ย. 56
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม (อ่าน 1787) 29 ก.ย. 55