ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 สอบประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยและการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สอบประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยและการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
นักเรียน
18 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
24 พ.ค. 56 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา  วันหยุด
27 พ.ค. 56 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
07 มิ.ย. 56 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
14 มิ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย
วันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย
29 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 อบรมพัฒนาจิตบุคลากรครู
อบรมพัฒนาจิตบุคลากรครู
05 ก.ค. 56 มิสซาสำหรับครู/นักเรียนคาทอลิก
มิสซาสำหรับครู/นักเรียนคาทอลิก
08 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันแม่ วันที่ 8 ส.ค. 56
กิจการ
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียน 2/2556
เปิดภาคเรียน 2/2556
นักเรียน วิชาการ
29 พ.ย. 56 กีฬาสีภายใน
กีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา กิจการ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 56 หยุดเรียน วันพ่อแห่งชาติ
หยุดเรียน วันพ่อแห่งชาติ
11 ก.พ. 57 กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันวันมาฆบูชา
13 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
15 ก.พ. 57 กิจกรรมวันบัญฑิตน้อย
22 ก.พ. 57 วันปัจฉิม ป.6
22 ก.พ. 57 กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำระดับปฐมวัย
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียน วิชาการ
03 มี.ค. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 สอบปลายภาค อ.1 - ป.5
สอบปลายภาค อ.1 - ป.5
นักเรียน
12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557
นักเรียน วิชาการ
17 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 ก.ค. 57 หยุด วันอาสาฬหบูชา
หยุด วันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ก.ค. 57 หยุด หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
หยุด หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2557
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2557
23 ส.ค. 57 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2557 จังหวัดมหาสารคาม
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2557 จังหวัดมหาสารคาม
ชุดไทย วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
03 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 (ภายใน) เข้าเรียนชั้น ป.1
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 (ภายใน) เข้าเรียนชั้น ป.1
06 พ.ย. 57 กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย
กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
15 พ.ย. 57 แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือพระกุมาร
แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือพระกุมาร ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
04 ธ.ค. 57 แข่งขันขันกีฬาสีภายใน
แข่งขันขันกีฬาสีภายใน
20 ธ.ค. 57 ครอบครัวพระกุมารสัมพันธ์ 2557
ครอบครัวพระกุมารสัมพันธ์ 2557
โรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
เปิดภาคเรียน 1/2558
นักเรียน
16 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 58 หยุด วันแม่แห่งชาติ
หยุด วันแม่แห่งชาติ
18 ก.ย. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
07 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 สอบปลายภาค 1/2558
สอบปลายภาค 1/2558
นักเรียน
10 ต.ค. 58 ถึง 11 ต.ค. 58 เข้าค่ายวิทย์-คณิต
เข้าค่ายวิทย์-คณิต
02 พ.ค. 59 ถึง 05 พ.ค. 59 รับสิทธิ์เรียนฟรี ปีการศึกษา 2559
รับสิทธิ์เรียนฟรี ปีการศึกษา 2559   วันที่ 2-5 พ.ค. 59  เริ่มเวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
**พร้อมเตรียมสำเนาบัตรของผู้ปกครอง 3แผ่น**
09 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
เปิดภาคเรียน 1/2559
14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559  เริ่มเวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
20 พ.ค. 59 หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
27 มิ.ย. 59 ถึง 28 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 โรงเรียนหยุดเรียน
โรงเรียนร่วมเป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 
25 พ.ย. 59 กีฬาสีภายในครั้งที่ 25
กีฬาสีภายในครั้งที่ 25
26 พ.ย. 59 ประชุมรับฟังคำชี้แจง โครงการ IEP ระดับ ประถม อ.3 - ป.5
ประชุมรับฟังคำชี้แจง โครงการ IEP ระดับ ประถม อ.3 - ป.5
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
17 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีนักเรียน