ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีนักเรียน
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
26 พ.ย. 59 ประชุมรับฟังคำชี้แจง โครงการ IEP ระดับ ประถม อ.3 - ป.5
ประชุมรับฟังคำชี้แจง โครงการ IEP ระดับ ประถม อ.3 - ป.5
25 พ.ย. 59 กีฬาสีภายในครั้งที่ 25
กีฬาสีภายในครั้งที่ 25
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 โรงเรียนหยุดเรียน
โรงเรียนร่วมเป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ 
27 มิ.ย. 59 ถึง 28 มิ.ย. 59 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
20 พ.ค. 59 หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
14 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559  เริ่มเวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
09 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
เปิดภาคเรียน 1/2559
02 พ.ค. 59 ถึง 05 พ.ค. 59 รับสิทธิ์เรียนฟรี ปีการศึกษา 2559
รับสิทธิ์เรียนฟรี ปีการศึกษา 2559   วันที่ 2-5 พ.ค. 59  เริ่มเวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
**พร้อมเตรียมสำเนาบัตรของผู้ปกครอง 3แผ่น**
10 ต.ค. 58 ถึง 11 ต.ค. 58 เข้าค่ายวิทย์-คณิต
เข้าค่ายวิทย์-คณิต
07 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 สอบปลายภาค 1/2558
สอบปลายภาค 1/2558
นักเรียน
18 ก.ย. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
12 ส.ค. 58 หยุด วันแม่แห่งชาติ
หยุด วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 
16 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
เปิดภาคเรียน 1/2558
นักเรียน
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สอบวัดและประเมินผลกลางภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
20 ธ.ค. 57 ครอบครัวพระกุมารสัมพันธ์ 2557
ครอบครัวพระกุมารสัมพันธ์ 2557
โรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม
04 ธ.ค. 57 แข่งขันขันกีฬาสีภายใน
แข่งขันขันกีฬาสีภายใน
15 พ.ย. 57 แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือพระกุมาร
แข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือพระกุมาร ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
06 พ.ย. 57 กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย
กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัย
03 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 (ภายใน) เข้าเรียนชั้น ป.1
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 3 (ภายใน) เข้าเรียนชั้น ป.1
23 ส.ค. 57 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2557 จังหวัดมหาสารคาม
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ปี 2557 จังหวัดมหาสารคาม
ชุดไทย วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2557
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2557
14 ก.ค. 57 หยุด หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
หยุด หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 ก.ค. 57 หยุด วันอาสาฬหบูชา
หยุด วันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน 1/2557
นักเรียน วิชาการ
03 มี.ค. 57 ถึง 05 มี.ค. 57 สอบปลายภาค อ.1 - ป.5
สอบปลายภาค อ.1 - ป.5
นักเรียน
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียน วิชาการ
22 ก.พ. 57 วันปัจฉิม ป.6
22 ก.พ. 57 กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำระดับปฐมวัย
15 ก.พ. 57 กิจกรรมวันบัญฑิตน้อย
13 ก.พ. 57 ถึง 14 ก.พ. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
11 ก.พ. 57 กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันวันมาฆบูชา
05 ธ.ค. 56 หยุดเรียน วันพ่อแห่งชาติ
หยุดเรียน วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
29 พ.ย. 56 กีฬาสีภายใน
กีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา กิจการ
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียน 2/2556
เปิดภาคเรียน 2/2556
นักเรียน วิชาการ
08 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันแม่ วันที่ 8 ส.ค. 56
กิจการ
05 ก.ค. 56 มิสซาสำหรับครู/นักเรียนคาทอลิก
มิสซาสำหรับครู/นักเรียนคาทอลิก
29 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 อบรมพัฒนาจิตบุคลากรครู
อบรมพัฒนาจิตบุคลากรครู
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย
วันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย
14 มิ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
07 มิ.ย. 56 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
27 พ.ค. 56 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
24 พ.ค. 56 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา  วันหยุด
18 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
06 มี.ค. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 สอบประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยและการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สอบประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยและการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
นักเรียน