กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

เปิดบ้านปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย” เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานที่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน โรงเรียน บ้านและชุมชน #เด็กมีความกระตือรือร้นและสนุกกับการร่วมกิจกรรม #ครูออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างเต็มศักยภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น