กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาใหม่นี้ โดยมี บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี