กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

จัดกิจกรรม Brain food และกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ระดับปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรม Brain food และกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆรอบตัว ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวังโควิด 19 โดยมีซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน เป็นการร่วมตอบคำถาม และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอบพระคุณผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น