กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันวิทยาศาสตร์ โดยมีประธานเปิดกิจกรรม บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้จัดการโรงเรียน และ ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้