กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

กิจกรรมวันพุธหรรษา 20 ก.ค. 65

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม”วันพุธหรรษา” เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเด็กมีความกระตือรือร้นและ ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข ห้องที่ทำการแสดงมีห้อง อ.1/5, อ.2/5, อ.3/1, อ.3/2 และการแสดง ห้องเรียน IELP เต้นประกอบเพลง Walking in the jungle โดยมี ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง เป็นประธานในการเปิดโครงการกิจกรรมพุธหรรษา