กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

🏫วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคาร ST.MATTHEW โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามได้จัดการประชุมร่วมระหว่างโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี เรื่่อง การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)