ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ปกครอง
🌼 โรงเรียนขอยกเลิกการเรียนการสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
🌺ผู้ปกครองที่ชำระค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
🌸กรณีนักเรียนภายใน (นักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า) ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนจะดำเนินการตัดยอดค่าเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั้งระดับเตรียมอนุบาล (บริบาล) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
🌸กรณีนักเรียนภายนอก สามารถขอรับเงินคืนพร้อมนำใบเสร็จรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแนบเอกสารขอรับเงินคืน ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องสำนักบริหารโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

🌼 จำหน่ายชุดนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 ณ ใต้อาคารเรียน 2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

🌼 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารจบหลักสูตร วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

🌼ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

🌼 จำหน่ายหนังสือ จำหน่ายชุดนักเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 1/2563 รับสิทธิ์เรียนฟรี (ทุกระดับชั้น) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563
🌺 กรณีรับสิทธิ์เรียนฟรี เตรียมสำเนาใบเสร็จเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1 ชุด : นักเรียน 1 คน รับกับครูประจำชั้น
🌸ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ (ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน
รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง) ระดับปฐมวัย จำนวน 300 บาท
🌸ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ (ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน
รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง) ระดับประถมศึกษา จำนวน 360 บาท

🌼 ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

🌼 เปิดเรียน ระดับบริบาล วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

🌼 เปิดภาคเรียน 1/2563 ระดับปฐมวัย – ระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *