ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม กำหนดการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมแนบตารางสอบมาพร้อมนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ถึง วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในวันทำการ) จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองได้กำชับบุตรหลานให้ทบทวนบทเรียนและเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนด ไม่ควรให้นักเรียนขาดสอบ หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *