ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับปฐมวัย 1-3

รหัสรายวิชาอนุบาล 1
กิจกรรมรายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะรหัสวิชาเต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว) 010110
เสรีทักษะด้านจริยธรรม   020110
 ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์   020210
สร้างสรรค์ทักษะด้านศิลปะ   030120
เกมการศึกษาทักษะด้านเกมการศึกษา  040120
กลางแจ้งทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)     050210
เสริมประสบการณ์ทักษะด้านคณิตศาสตร์   060520
 ทักษะด้านภาษาไทย       060120
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   060420
 ทักษะด้านสังคมศาสตร์     061120
 ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้    061220
 ทักษะด้านเชาว์ปัญญา             061310
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน        061410
 รวมคะแนน 200
 คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/2(คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/4(คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/5 (คลิกดูผลการเรียน)

รหัสรายวิชาอนุบาล 2
กิจกรรมรายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะรหัสวิชาเต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว) 010110
เสรีทักษะด้านจริยธรรม   020110
 ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์   020210
สร้างสรรค์ทักษะด้านศิลปะ   030120
เกมการศึกษาทักษะด้านเกมการศึกษา  040130
กลางแจ้งทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)     050220
เสริมประสบการณ์ทักษะด้านคณิตศาสตร์   060540
 ทักษะด้านภาษาไทย       060140
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   060440
 ทักษะด้านสังคมศาสตร์     061130
 ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้    061220
 ทักษะด้านเชาว์ปัญญา             061320
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน        061410
 รวมคะแนน 300
 คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/2 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/4 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/5 (คลิกดูผลการเรียน)
ประกาศ คะแนนประเมินผลด้านการเรียน นักเรียนเพิ่มเติม ระดับ ปฐมวัย 2


รหัสรายวิชาอนุบาล 3
กิจกรรมรายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะรหัสวิชาเต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว) 010110
เสรีทักษะด้านจริยธรรม   020110
 ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์   020210
สร้างสรรค์ทักษะด้านศิลปะ   030120
เกมการศึกษาทักษะด้านเกมการศึกษา  040130
กลางแจ้งทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)     050220
เสริมประสบการณ์ทักษะด้านคณิตศาสตร์   060540
 ทักษะด้านภาษาไทย       060140
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ   060440
 ทักษะด้านสังคมศาสตร์     061130
 ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้    061220
 ทักษะด้านเชาว์ปัญญา             061320
 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน        061410
 รวมคะแนน 300
 คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/2 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/4 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/5 (คลิกดูผลการเรียน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *