ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัย 1-3

รหัสรายวิชาอนุบาล 1
กิจกรรม รายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะ รหัสวิชา เต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะ ทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว)  0101 10
เสรี ทักษะด้านจริยธรรม    0201 10
ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์    0202 10
สร้างสรรค์ ทักษะด้านศิลปะ    0301 20
เกมการศึกษา ทักษะด้านเกมการศึกษา   0401 20
กลางแจ้ง ทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)      0502 10
เสริมประสบการณ์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์    0605 20
ทักษะด้านภาษาไทย        0601 20
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ    0604 20
ทักษะด้านสังคมศาสตร์      0611 20
ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้     0612 20
ทักษะด้านเชาว์ปัญญา              0613 10
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน         0614 10
รวมคะแนน 200
คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/2(คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/4(คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 1/5 (คลิกดูผลการเรียน)

 

รหัสรายวิชาอนุบาล 2
กิจกรรม รายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะ รหัสวิชา เต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะ ทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว)  0101 10
เสรี ทักษะด้านจริยธรรม    0201 10
ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์    0202 10
สร้างสรรค์ ทักษะด้านศิลปะ    0301 20
เกมการศึกษา ทักษะด้านเกมการศึกษา   0401 30
กลางแจ้ง ทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)      0502 20
เสริมประสบการณ์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์    0605 40
ทักษะด้านภาษาไทย        0601 40
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ    0604 40
ทักษะด้านสังคมศาสตร์      0611 30
ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้     0612 20
ทักษะด้านเชาว์ปัญญา              0613 20
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน         0614 10
รวมคะแนน 300
คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/2 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/4 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2/5 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 2 รายชื่อเพิ่มเติม (คลิกดูผลการเรียน)

 

รหัสรายวิชาอนุบาล 3
กิจกรรม รายการประเมินพัฒนาการด้านทักษะ รหัสวิชา เต็ม
เคลื่อนไหวและจังหวะ ทักษะด้านดนตรี(การเคลื่อนไหว)  0101 10
เสรี ทักษะด้านจริยธรรม    0201 10
ทักษะด้านกิจกรรมมุมประสบการณ์    0202 10
สร้างสรรค์ ทักษะด้านศิลปะ    0301 20
เกมการศึกษา ทักษะด้านเกมการศึกษา   0401 30
กลางแจ้ง ทักษะด้านร่างกาย(พละศึกษา)      0502 20
เสริมประสบการณ์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์    0605 40
ทักษะด้านภาษาไทย        0601 40
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ    0604 40
ทักษะด้านสังคมศาสตร์      0611 30
ทักษะด้านสาระที่ควรเรียนรู้     0612 20
ทักษะด้านเชาว์ปัญญา              0613 20
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน         0614 10
รวมคะแนน 300
คิดเป็นร้อยละ 100

คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/1 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/2 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/3 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/4 (คลิกดูผลการเรียน)
คะแนนประเมินผลด้านการเรียน ระดับ ปฐมวัย 3/5 (คลิกดูผลการเรียน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *