**ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับปฐมวัย**

**ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับประถมศึกษา **

**ประกาศผลสอบครูในเครือ ฯ อุบล**

**รับสิทธิ์เรียนฟรี ปีการศึกษา 2559   วันที่ 2-5 พ.ค. 59  เริ่มเวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
**พร้อมเตรียมสำเนาบัตรของผู้ปกครอง 3แผ่น**

................................................
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์